Algemene voorwaarden

  • U als opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier van uw woning op te vragen, de gegevens die in het monitoringsbestand worden opgenomen, zullen worden geregistreerd bij RVO (de beheerder van het landelijk gegevensbestand van energieprestatie-rapporten).
  • U gaat akkoord dat er een opname controle onderzoek kan worden uitgevoerd door SKG-IKOB (certificerende instantie). Het niet meewerken aan dit controle-onderzoek kan leiden tot verwijdering van het energieprestatie-rapport van het te controleren gebouw uit het landelijke gegevensbestand.
  • EvT Energielabel Wonen is aangesloten bij de koepelorganisatie 1Energielabel te Leek. Een volledig exemplaar van de certificaten van 1energielabel kunt u vinden op www.1energielabel.nl Het certificaat heeft alleen betrekking op het maken en afgeven van een energieprestatierapport.
  • Betaling van het tarief dient voorafgaand aan datum opname te geschieden middels het toegestuurde SNS betaalverzoek via WhatsApp of mail. Factuur ontvangt u eveneens via WhatsApp of mail, gelijktijdig met het betaalverzoek.
  • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.